Zapraszamy artystów z całego świata na dziewiątą edycję międzynarodowego UFO Ulicznego Festiwalu Osobliwości. To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się 4 czerwca tego roku w Szamotułach (Polska). Drugi raz spotkamy się w nowej lokalizacji, czyli w Parku Zamkowym oraz na terenie wokół zamku Górków. W związku z tym dla żywych rzeźb chcemy kontynuować narrację związaną z naturą, przyrodą, historią i wszelkiego rodzaju retro-odsłonami. Pragnę Waszymi aktami zwrócić uwagę na ochronę środowiska i wszelkie przejawy artystycznej myśli, dla której ważne jest człowieczeństwo. Ważny będzie również przekaz: stop wojnie! Poza tym przekazem – przede wszystkim – ma się liczyć dobra zabawa, więc jestem otwarty na wszelkie ciekawe propozycje. Oczywiście czekamy na zgłoszenia nie tylko żywych rzeźb, ale także innych artystów ulicznych. Czekamy na Wasze aplikacje do 19 lutego. Do zobaczenia latem!

___________

We would like to invite artists from all over the world to the ninth edition of the international UFO Street Festival of Curiosities. This unique event will take place on June 4 this year in Szamotuly (Poland). For the second time we will meet in a new location which is the Castle Park and the area around the Gorkow Castle. Therefore we want to continue the narrative related to nature, history and all kinds of retro vibes. With your acts I want to draw attention to the protection of the environment and all manifestations of artistic thought, for which humanity is important. Another important message will also be: stop the war! In addition to this message, good fun is supposed to count, so I am open to your all interesting proposals. Of course, we are waiting for applications not only from live statues, but also for other street artists. We are waiting for your applications until February 19. See you in the summer!

 

Pliki do pobrania 

Application form word

Application form pdf