Na UFO, prosto z Muzeum Narodowego w Warszawie żywy obraz inspirowany dziełem polskiego malarza Aleksandra Gierymskiego „Żydówka z pomarańczami”! Ta postać, choć ma skłaniać widza do refleksji nad losem człowieka, który często pozostaje dla nas niewidzialnym, nam obojętna nie będzie na pewno! Adelina Rajska stworzyła “Pomarańczarkę” tak pięknie wymowną… Piękną w swym artystycznym wyrazie ale przesmutnie osamotnioną. Ubóstwo o twarzy staruszki. (Trudno uwierzyć, pod maską jest młoda kobieta).