Mitologiczna Centauryda stworzona przez Adelinę Rajską stanie w niedzielę w dotąd nieożywionym przyzamkowym miejscu. Będzie dostojnie strzegła porządku mając w zasięgu wzroku zamek i basztę. Gdzie? Ha! To przepiękna, zielona lokalizacja po dawnej fosie.