UFO Uliczny Festiwal Osobliwości powraca w tym roku 5 czerwca! Przez ponurą sytuację na Ziemi potrzebowaliśmy dłuższego lotu w kosmicznej przestrzeni, aby kolejny raz wylądować w Szamotułach. Cały czas mając Was – publiczność i artystów – w myślach i sercach, teraz cieszymy się na wytęsknione spotkanie twarzą w twarz. Przez rewitalizację Rynku w starej części miasta zmieniamy lokalizację festiwalu na Park Zamkowy oraz teren wokół średniowiecznego zamku w Szamotułach. Będzie to miało wpływ na artystyczny wymiar festiwalu. Chcemy, aby wiele żywych rzeźb nawiązywało do przyrody, natury, Matki Ziemi oraz historii. Jak zawsze postaramy się aby Państwa mile zaskoczyć, rozbawić i wzruszyć. W obecnych czasach jest to nam szczególnie potrzebne. Tak więc czekamy na publiczność 5 czerwca, a artystów zapraszamy do aplikowania na festiwal. Aplikację wyślij na adres: piotr.michalak@szamotuly.pl

UFO – A Street Festival of Curiosities returns this year on June 5! Because of the gloomy situation in the world we needed a longer space flight, but finally we can land in Szamotuły once again. All the time having you in our thoughts and hearts, now we are looking forward to the long-awaited face-to-face meeting. Due to the renovation of the market square we are changing the location of the festival to Castle Park and the area around the medieval castle in Szamotuły. This will affect the artistic vision of the festival. We want many living statues to refer to nature, Mother Earth and history. And as always, we will do our best to pleasantly surprise you, amuse and move you. We think that in these uncertain times that’s what we especially need. So we look forward to seeing the audience on June 5, and artists are invited to apply for the festival. Send your application to: piotr.michalak@szamotuly.pl

the application form pdf
the application form jpg
the application form doc