Izabela Walkowiak-Radcliffe, założycielka międzynarodowego teatru żywych rzeźb i klaunady „Lutrek”, od pierwszej edycji związana jest z organizacją festiwalu UFO. Dzieła Lutreka są pełne ekspresji. Cechuje je przerysowana forma, dzięki której teatr dąży do żywej i spontanicznej relacji z widzem. Czy tak będzie przy okazji tej kreacji?. W tegorocznej edycji UFO Iza wcieli się w postać najsłynniejszej kobiety naukowca na świecie.
Trudno powiedzieć jak potoczyłaby się historia promieniotwórczości gdyby nie ona i jej wybitne osiągnięcia w dziedzinie fizyki i chemii. Maria Curie-Skłodowska odkrywając polon i rad, stała się prekursorką współczesnej radiochemii. To pierwsza kobieta – noblistka. Jedyna dwukrotnie nagrodzona. Pierwszą nagrodę otrzymała wraz z mężem Pierre Curie w 1903 r. z fizyki (promieniotwórczość naturalna), drugą 8 lat później w dziedzinie chemii (praca nad chemicznymi i fizycznymi właściwościami polonu i radu oraz metod wyodrębniania, oczyszczania i pomiaru aktywności pierwiastków promieniotwórczych). Jesteśmy dumni z Marii tym bardziej, że w czasach gdy żyła, w Polsce nie miała wstępu na Uniwersytet. Nie mogła studiować bo była kobietą, dlatego wyjechała do Francji. Była pierwszą kobietą – wykładowcą na Sorbonie.
W wyniku kilkudziesięcioletniej pracy z radem była jedną z pierwszych śmiertelnych ofiar choroby popromiennej. Jest ona też jedyną kobietą, która spoczęła w paryskim Panteonie w dowód uznania zasług na polu naukowym.