Ile rzeźb tyle opowiedzianych historii. Tegoroczne przybędą z USA, Kanady, Izraela, Grecji, Portugalii, Hiszpanii, Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Serbii, Ukrainy i Polski.

Jak uczynić rzeźbę żywą? Zasil kapelusz/naczynie/skarbonkę! W niecodziennej, niewiarygodnej i z pewnością niewygodnej pozie Rostyslav Sasin z Ukrainy.
Czy zachowa równowagę? Monety to jedyny sposób by odkryć tajemnicę – jak on to robi?!

_______________

Each statue has their own story. This year’s tales will arrive from: USA, Israel, Greece, Portugal, Spain, France, Great Britain, Bulgaria, Serbia, Ukraine and Poland.
In this unusual, unbelievable and certainly uncomfortable pose Rostyslav Sasin. Can he keep his balance? Coins are the only way to reveal a secret – how does he do it?!