Dziesiąta, jubileuszowa edycja międzynarodowego festiwalu artystów ulicznych UFO Uliczny Festiwal Osobliwości – ustrojona w barwy artystów i emocje publiczności –   odbędzie się 2 czerwca tego roku! Zapraszamy artystów z całego świata. Trzeci raz spotkamy się w pięknej lokalizacji przy średniowiecznym zamku i w zabytkowym parku. Nasz festiwal prezentuje przede wszystkim żywe rzeźby. Czekamy do 12 lutego na aplikacje (na formularzu do pobrania poniżej) na adres piotr.michalak@szamotuly.pl

 

The tenth anniversary edition of the international street artists festival UFO – A Street Festival of Curiosities – decorated with the colors of the artists and the emotions of the audience – will take place on June 2 this year! We invite artists from all over the world. For the third time we will meet in a beautiful location by the medieval castle and a historic park. Our festival mainly presents living statues. Please send applications by February 12 (application form attached below) to: piotr.michalak@szamotuly.pl

 

Pliki do pobrania 

Application form word: ——> doc