UFO Uliczny Festiwal Osobliwości to miliony pozytywnych emocji, wzruszeń i ekscytujących chwil, które milion razy przyspieszało serca publiczności, artystów i organizatorów. Być może tym bardziej boli, kiedy po drugiej stronie szali dopada nas – niby tylko jedna – ale zła informacja. Niestety tegoroczna edycja UFO się nie odbędzie. Taka jest decyzja samorządowców, którzy zdecydowali ze względu na covid, że w mieście w tym roku nie odbędą się imprezy masowe.
Aby nie był to zupełnie martwy rok dla festiwalu i aby wesprzeć choć niektórych artystów, planujemy pewne działania wokół UFO. Zaprosimy kilku artystów, aby w wybrane weekendy zaprezentowali w mieście swoje żywe rzeźby, zorganizujemy wystawę zdjęć z minionych edycji festiwalu oraz warsztaty dla młodzieży z tworzenia kostiumów oraz pantomimy.
Tymczasem pozostaje nam wyznaczyć odległą datę najbliższej edycji UFO na 5 czerwca 2022. Wierzymy, że wszystkie pozytywne doświadczenia publiczności i artystów, związane z festiwalem, pozwolą Wam czuć to wydarzenie w sercu. Liczymy na to, że wszyscy w zdrowiu spotkamy się na UFO w przyszłym roku.

Piotr Michalak, dyrektor festiwalu

 

The UFO Festival is a million of positive emotions, feelings and exciting moments that have accelerated hearts of the audience, artists and organizers more than a million times. Perhaps that’s why it hurts even more when we are hit by just one bad information. Unfortunately, this year’s edition of the UFO will not take place. This is the decision of local government officials, who decided, due to COVID-19, that no mass events will take place in the city this year.
In order to make it not a completely dead season for the festival and to support at least some artists, we plan some additional activities around the UFO. We will invite several artists to present their living statues in the city on selected weekends, organize a photo exhibition from past editions and arrange workshops for young people about making costumes and pantomime.
Meanwhile, we would like to set a distant date for the next edition of the UFO to 5 June, 2022. We believe that all the positive experiences of the audience and the artists associated with the festival will allow you to feel this event in your hearts. We hope that we will all meet at the UFO next year in good health.

Piotr Michalak, Festival Director