27 żywych rzeźb z 13 krajów Tak wygląda nasz dobry rachunek na tegoroczną edycję. Tak, tak, warto przypomnieć, że jesteśmy pierwszym i największym festiwalem prezentującym żywe rzeźby w Polsce! Ale oczywiście na statuach nie skończymy tegorocznych atrakcji. Pamiętajcie: godzina zero wybije 2 czerwca

Przedstawiamy dwie z rzeźb: “Mr Show Tome” w wykonaniu Dmytro Buival z Ukrainy i “Kiss of the Chef” Pietera Neeskensa z Belgii.

_______________

27 living statues from 13 countries   This is how our line-up looks like. And yes, this is a good time to remind that we’re the first and the biggest festival of living statues in Poland! But obviously statues are not the only attractions at this year’s edition. Remember: starting time is June 2 

We present 2 of them: “Mr Show Tome” by Dmytro Buival from Ukraine and “Kiss of the Chef” by Pieter Neeskens from Belgium.