130-letnie dzieło sztuki, marmurowa rzeźba kochanków Auguste Rodina a którą na co dzień podziwiać można w paryskim muzeum, stanie 2 czerwca na szamotulskim Rynku.
W akcie namiętnego pocałunku zobaczymy mistrzów bezruchu Cátię Ferreira i Vitora Hugo Almeida z Portugalii.

________________

Auguste Rodin’s 130-year-old monumental, marble sculpture of two lovers, which can be regularly admired in the museum in Paris, will stand on June 2 at the old market square in Szamotuly.
We’ll see masters of total stillness: Cátia Ferreira and Vitor Hugo Almeida from Portugal in the act of a passionate kiss.